بازداشت کولبر مصدوم ناشی از انفجار مین

بازداشت کولبر مصدوم ناشی از انفجار مین

23:01 - 26 June 2020


هەنگاو: نیروهای امنیتی کولبری که بر اثر رفتن روی مین مصدوم شده بود را بازداشت و بە زندان مرکزی ارومیە منتقل کردەاند.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی روزهای گذشتە، ”قابیل مرجانی راد“ کولبر اهل روستای ”الیە” از توابع بخش سیلوانا ارومیە با محرومیت از خدمات پزشکی تخصصی به زندان مرکزی ارومیە منتقل شدە است.


بە گفتە یک منبع مطلع، بازداشت این کولبر و انتقال وی بە زندان ارومیە در حالی صورت می پذیرد کە نامبرده در حین انفجار یکی از پاهای خود را از دست دادە است.


از سوی دیگر، یک کولبر دیگر کە شامگاه دوشنبه ٢ تیر ٩٩ (٢٢ ژوئن ٢٠٢٠) از سوی نیروهای مرزبانی زخمی شدە بود به اتهام عبور از مرز بازداشت و هم اینک در بهداری زندان مرکزی ارومیە محبوس می باشد.


هویت این کولبر جوان ”ارسلان ناتوش“ اهل روستای ”زنگلان“ از توابع ترگور ارومیە احراز شدە کە از ناحیە پا هدف شلیک مستقیم  دو گلولە قرار گرفتە است.