بازداشت یکی از معترضان لشکرکشی ترکیە بە کُردستان سوریە جهت اجرای حکم حبس و شلاق

بازداشت یکی از معترضان لشکرکشی ترکیە بە کُردستان سوریە جهت اجرای حکم حبس و شلاق

15:29 - 6 October 2020

 

هەنگاو: یکی از معترضین بە لشکرکشی ترکیە بە کُردستان سوریە کە از سوی دسگاه قضایی حکومت در سنندج بە حبس و شلاق محکوم شدە بود، جهت اجرای حکم بازداشت و روانە زندان شدە است.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز پنجشنبە ١٠ مهر ٩٩ (١ اکتبر ٢٠٢٠)، فرهاد طاریمرادی، شهروند اهل سنندج کە پاییز سال گذشتە پس از شرکت در اعتراضات مردمی این شهر برای محکوم کردن لشکرکشی ترکیە بە کُردستان سوریە بازداشت و بە حبس و شلاق محکوم شدە بود، جهت سپری نمودن دوران محکومیت بازداشت و بە زندان مرکزی این شهر منتقل شدە است.

فرهاد طاریمرادی دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه پیام نور سنندج می‌باشد و اسفند ماه سال گذشتە از سوی شعبە ١٠٤ دادگاه کیفری  دو سنندج بە ریاست قاضی "بهروز ولدی" بە اتهام ”اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیر قانونی“ بە یک سال حبس تعزیری و ٧٤ ضربە شلاق محکوم شدە بود.

بە گفتە یک منبع مطلع، قرار است کە طی روزهای آتی حکم ٧٤ ضربە شلاق وی نیز اجرا شود.
فرهاد طاریمرادی مهرماه سال ٩٨ بە همراه ٧ شهروند دیگر در جریان تجمع اعتراضی فعالین مدنی شهر سنندج برای محکوم کردن لشکرکشی ترکیە بە کُردستان سوریە بازداشت و اواخر اسفند ماه همان سال نشست دادگاه آنها برگزار شد.

گفتنیست کە اوایل مرداد ماه امسال حکم ٧٤ ضربە شلاق فواد عنایتی یکی دیگر از متهمین این پروندە بە اجرا در آمد.