بازداشت یک جوان اهل سقز جهت اجرای حکم

بازداشت یک جوان اهل سقز جهت اجرای حکم

10:48 - 28 January 2020

 

هەنگاو: یک جوان اهل سقز کە چهار سال پیش بازداشت و از سوی دستگاه قضایی حکومت ایران بە حبس محکوم شدە بود، جهت سپری نمودن دوران محکومیت بازداشت گردید.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز دوشنبە ٧ بهمن ٩٨ (٢٧ ژانویە ٢٠٢٠)، یک شهروند اهل سقز با هویت ”سامان ربانی“ ٢٦ سالە و فرزند مجید جهت سپری نمودن دوران سە ماهە حبس خود بازداشت و بە زندان این شهر منتقل شد.

سامان ربانی ٢٥ بهمن ماه ١٣٩٤  (فوریە ٢٠١٦)، بە همراه شش شهروند دیگر اهل سقز بازداشت و پس از چندی با وثیقە ٥٠٠ میلیون تومانی آزاد شدە بود.

این شهروند کرد در نهایت از دادگاه انقلاب سقز بە اتهام ”اقدام علیە امنیت ملی“ از طریق ”عضویت در حزب کوملە کردستان ایران“ بە تحمل ٣ ماه حبس محکوم گردید.