بازداشت یک شخصیت آیینی در بوکان

بازداشت یک شخصیت آیینی در بوکان

01:12 - 13 August 2020


هەنگاو: نیروهای ادارە اطلاعات بوکان یکی از شخصیت های آیینی این شهر را بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل کردەاند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، عصر روز دوشنبە ٢٠ مرداد ٩٩ (١٠ آگوست ٢٠٢٠)، نیروهای ادارە اطلاعات بوکان بە روستای ”آلەشین“ هجوم بردە و یکی از شخصیت‌های آیینی ساکین این روستا را با هویت ”ملا امیر ارمنی بلاغیان“ بازداشت و با خود بردەاند.

یکی از شاهدان عینی در اینبارە بە خبرنگار هەنگاو اعلام کرد کە، نیروهای ادارە اطلاعات پس از بازداشت ملا امیر اقدام بە تفتیش منزل وی نمودە و لب‌تاب ایشان را با خود بردەاند.

علی رغم پیگیریهای خانوادە این شخصیت آیینی، تاکنون سرنوشت وی نامعلوم می باشد و هیچ تماسی با خانوادەاش نداشتە است.