بازداشت یک شهروند از سوی اطلاعات سپاه دیواندرە

بازداشت یک شهروند از سوی اطلاعات سپاه دیواندرە

23:56 - 18 September 2019

 

هەنگاو: در ادامە موج بازداشت شهروندان کرد در دیواندرە، یک شهروند دیگر از سوی نهادهای امنیتی حکومت ایران در این شهر بازداشت شد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز پنجشنبە ٢١ شهریور ٩٨ ( ١٢ سپتامبر ٢٠١٩)، نیروهای اطلاعات سپاه دیواندرە یک شهروند را باهویت ”“فاروق خانی“ بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل کردەاند.

فاروق خانی اهل روستای شریف آباد و کارگر نانواخانە بودە کە بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران بازداشت شدە است.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی ماه گذشتە دست کم ٣ شهروند اهل دیواندرە بە اتهام همکاری با احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران بازداشت شدەاند.