بازداشت یک شهروند از سوی اطلاعات سپاه سنندج

بازداشت یک شهروند از سوی اطلاعات سپاه سنندج

21:44 - 21 August 2019

 

هەنگاو: نیروهای امنیتی حکومت ایران یک شهروند اهل سنندج را بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل کردەاند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، ساعت ٧ بامداد روز چهارشنبە ٣٠ مرداد ٩٨ (٢١ آگوست ٢٠١٩)، نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران بە منزل یک شهروند اهل تنگیسر و ساکن سنندج با هویت ”محسن سعیدپور“ یورش و اقدام بە بازداشت وی کردەاند.

بە گفتە یک منبع مطلع، نیروهای اطلاعات سپاه پس از بازداشت محسن سعید پور اقدام بە تفتیش منزل و اتومبیل وی نیز کردەاند.

این منبع در ادامە اعلام کرد کە نیروهای مذکور مبایل، لب تاب و دیگر وسایل شخصی آقای سعید پور را مصادرە و با خود بردەاند.