بازداشت یک شهروند اهل مریوان

بازداشت یک شهروند اهل مریوان

20:06 - 31 January 2020

 

هەنگاو: یک شهروند اهل مریوان  پس از احضار بە ستاد خبری ادارە اطلاعات این شهر بازداشت شد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز پنجشنبە ١٠ بهمن ٩٨ (٣٠ ژانویە ٢٠٢٠)، یک شهروند اهل روستای ”گویزە کویرە“ شهرستان مریوان با هویت ”عثمان دل انگیز“ پس از احضار بە ستاد خبری ادارە اطلاعات مریوان بازداشت شدە است.

این شهروند مریوانی پس از بازداشت بە مکان نامعلومی منتقل و سرنوشتش نامعلوم می باشد.

تا زمان تنظیم این خبر، دلیل یا دلایل بازداشت این شهروند کرد برای هەنگاو روشن نشدە است.

عثمان دل انگیز مرداد ماه سال ١٣٩٧ نیز از سوی نیروهای ادارە اطلاعات مریوان و پس از چندی با وثیقە آزاد شدە بود.