بازداشت یک شهروند بهایی در کرمانشاه

12:51 - 12 May 2018

 

هەنگاو: نیروهای امنیتی حکومت ایران در شهر کرماشان (کرمانشاه) یک شهروند پیرو آیین بهایی را بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل کردەاند.

بر پایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری ”هەنگاو“، روز یکشنبە (١٦ اردیبهشت ٩٧/ ٦ می ٢٠١٨)، نیروهای ادارە اطلاعات کرمانشاه بە منزل یک شهروند بهایی یورش و اقدام بە بازداشت وی  کردەاند.

سایت ”مرکز دمکراسی و حقوق بشر کوردستان“ هویت این شهروند بهایی را ”خداداد میری“ اعلام کردە است.

با گذشت بیش از یک هفتە از بازداشت این شهروند بهایی، سرنوشت وی نامعلوم بودە و پیگیری های خانوادەاش نیز در این رابطە بی نتیجە ماندە است.

خداداد میری که از اهالی مازندران می‌باشد، از چند سال پیش به همراه خانواده‌اش در شهر کرمانشاه ساکن شده است.

وی پیش از این از سوی اداره‌ی اماکن مجبور شده بود مالکیت کتابفروشی خود را در مازندران واگذار نماید و سپس به کرمانشاه مهاجرت نموده است.