بازداشت یک شهروند در اشنویە

بازداشت یک شهروند در اشنویە

16:28 - 18 October 2020

 

هەنگاو: یک شهروند اهل اشنویە از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت و بە ارومیە منتقل شدە است.

بر پایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز پنجشنبە ٢٤ مهر ٩٩ (١٥ اکتبر ٢٠٢٠)، نیروهای ادارە اطلاعات اشنویە یک شهروند اهل روستای ”شاهوانە“ را با هویت ”ملا “جمشید حمیدی“ بازداشت کردەاند.

بە گفتە یک منبع مطلع، جمشید حمیدی بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کُردستانی اپوزسیون حکومت ایران بازداشت و بە بازداشتگاه ادارە اطلاعات ارومیە منتقل شدە است.

این منبع در ادامە اعلام کرد کە نیروهای امنیتی ضمن بازداشت جمشید حمیدی اقدام بە تفتیش منزل وی کردەاند.