بازداشت یک شهروند در ایلام و آزادی یک شهروند در سقز

بازداشت یک شهروند در ایلام و آزادی یک شهروند در سقز

13:14 - 11 August 2019

 

هەنگاو: طی روزهای گذشتە یک شهروند اهل ایلام از سوی نهادهای امنیتی بازداشت شدە و از سوی دیگر یکی از کوهنوردان بازداشت شدە اهل سقز آزاد شدە است.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز پنجشنبە ١٧ مرداد ٩٨ (٨ آگوست ٢٠١٩)، یک شهروند اهل ایلام با هویت ”امیر حسین یوسفی“ فرزند هارون از سوی نیروهای ادارە اطلاعات ایلام بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل شدە است.

بە گفتە یک منع مطلع، امیر حسین یوسفی فارغ التحصیل رشتە ادبیات عرب بودە و بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران بازداشت شدە است.

همان روز، هادی محمد زادە کوهنورد اهل سقز پس از یک ماه بازداشت با تودیع وثیقە و موقتا از زندان آزاد شدە است.

از سوی دیگر، فایق یوسفی کە روز سەشنبە ١٨ تیر ٩٨ ( ٩ ژوئیە ٢٠١٩) همراه با هادی محمد زادە از سوی  نیروهای ادارە اطلاعات سقز بازداشت شدە بود، همچنان در بازداشت بە سر می برد.