بازداشت یک شهروند در سردشت

بازداشت یک شهروند در سردشت

10:42 - 13 October 2020

 

هەنگاو: یک شهروند اهل سردشت از سوی نهادهای امنیتی حکومت ایران بازداشت و سرنوشتش نامعوم می‌باشد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی روزهای گذشتە یک شهروند اهل روستای ”مارغان“ سردشت با هویت ”محمدعلی خالەنژاد“ از سوی نیروهای ادارە اطلاعات این شهرستان بازداشت شدە است.

بە گفتە یک منبع مطلع، محمدعلی خالەنژاد بدون ارائە حکم قضایی بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل شدە و سرنوشتش نامعلوم می باشد.

تا زمان تنظیم این خبر دلیل یا دلایل بازداشت این شهروند کُرد و اتهامات مطروحە علیە وی برای هەنگاو روشن نشدە است.