بازداشت یک شهروند در پیرانشهر، شروع موج جدید بازداشت ها در کردستان

بازداشت یک شهروند در پیرانشهر، شروع موج جدید بازداشت ها در کردستان

01:12 - 3 July 2020


هەنگاو: با بازداشت یک شهروند در پیرانشهر شمار بازداشت شدگان هفتە گذشتە کردستان بە ١٢ نفر رسید.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی روزهای گذشتە یک شهروند اهل پیرانشهر با هویت ”فتاح فروهر“ از سوی نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شدە است.


بە گفتە یک منبع مطلع، فتاح فروه بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت بازداشت سرنوشتش نامعلوم می باشد.


با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی هفتە گذشتە دست کم ١٢ شهروند کرد در شهرهای مهاباد، پیرانشهر، مریوان، سقز، درود، اسلام آباد غرب و سنندج از سوی نهادهای امنیی حکومت بازداشت شدەاند.