بازداشت یک شهروند در کامیاران

بازداشت یک شهروند در کامیاران

11:57 - 1 May 2020


هەنگاو: نیروهای امنیتی حکومت ایران در شهر کامیاران یک شهروند را بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل کردەاند.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی روزهای گذشتە، یک شهروند اهل کامیاران با هویت ”فرشاد رحمانی“ ٣٣ سالە از سوی نیروهای ادارە اطلاعات بازداشت شدە است.


بە گفتە یک منبع مطلع، نیروهای امنیتی بدون ارائە هیچ گونە برگە قضایی اقدام بە بازداشت این شهروند کردەاند.


این منبع در ادامە اعلام کرد کە، فرشاد رحمانی بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران بازداشت شدە و سرنوشتش نامعلوم می باشد.