بازداشت یک شهروند در کامیاران / بازداشت ٣٠ شهروند کورد طی دو هفتە

بازداشت یک شهروند در کامیاران / بازداشت ٣٠ شهروند کورد طی دو هفتە

15:21 - 26 December 2018

 

هەنگاو: در ادامە موج بازداشت های اخیر در کوردستان، یک شهروند دیگر اهل کامیاران از سوی نیروهای امنیتی حکومت ایران بازداشت شد.

برپایە گزارش سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز شنبە (١ دی ٩٧ / ٢٢ دسامبر ٢٠١٨)، نیروهای ادارە اطلاعات کامیاران یک شهروند اهل روستای ”الک“ را بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل کردەاند.

بە گفتە یک منبع مطلع، این نیروها ”پیمان محمدی“ ٢٧ سالە را بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کورد اپوزیسون حکومت ایران بازداشت کردەاند.

با گذشت چند روز بازداشت این جوان ٢٧ سالە، هیچ خبری از سرنوشت وی در دست نمی باشد و تلاشهای خانوادەاش جهت مطلع شدن از سرنوشت وی بی نتیجە ماندە است.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی دو هفتە گذشتە دست کم ٣٠ شهروند کورد از سوی نهادهای امنیتی حکومت ایران بازداشت شدەاند کە تنها یکی از آنها آزاد شدە است.