بازداشت یک شهروند دیگر در سروآباد

بازداشت یک شهروند دیگر در سروآباد

10:37 - 17 January 2019

 

هەنگاو: در ادامە بازداشت های گستردە در استان کردستان (سنندج)، یک شهروند دیگر اهل سروآباد (سولاوا) از سوی نهادهای امنیتی بازداشت شد.

برپایە گزارش سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز دوشنبە (٢٤ دی ٩٧ / ١٤ ژانویە ٢٠١٩)، عبداللە ادوایی، شهروند اهل روستای ”سلین“ سروآباد، پس از احضار بە ستاد خبری ادارە اطلاعات این شهر بازداشت شدە است.

بە گفتە یک منبع مطلع، این شهروند کرد بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد اپوزسیون حکومت ایران بازداشت شدە است.

ماه گذشتە نیز چهار شهروند دیگر اهل این روستا از سوی نهادهای امنیتی حکومت ایران بە همین اتهام بازداشت شدەاند.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون، دست کم ١٩ شهروند کرد در استان کردستان از سوی نهادهای امنیتی حکومت ایران بازداشت شدەاند کە هویت آنها برای هەنگاو احراز شدە است.