بازداشت یک شهروند  معلول در شهرستان خوی

بازداشت یک شهروند معلول در شهرستان خوی

22:27 - 3 January 2020

 

هەنگاو: یک شهروند معلول کە بە رسیدگی پزشکی نیاز دارد، از سوی نیروهای ادارە اطلاعات شهرستان خوی بازداشت شدە است.

بر پایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز سەشنبە ١٠ دی ٩٨ (٣١ دسامبر ٢٠١٩)، نیروهای سپاه پاسداران در بخش قطور از توابع شهرستان خوی شهروندی را با هویت “منوچهر ابراهیمی” ٣١ سالە و فرزند حسین بدون هر گونه دستور قضایی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردەاند.

بنابر اظهارات منبع خبری هەنگاو، نامبرده دچار نقض عضو از ناحیه پا بوده به نحوی که نیازمند رسیدگی پزشکی به صورت منظم می باشد. با وجود این از زمان بازداشت تا کنون خانواده وی هیچ اطلاعی از محل نگهداری فرزندشان ندارند.

این منبع همچنین اظهار داشت که منوچهر ابراهیمی به ظن عضویت در حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران بازداشت شده است.

بر طبق تعهدات بین المللی حقوق بشری دولت ایران و ایضا قوانین داخلی متهم می تواند به محض بازداشت تقاضای معاینه و رسیدگی پزشکی بکند، اما در رویه نهادهای امنیتی حکومت ایران هیچ گاه این الزامات رعایت نشده است.