بازداشت یک شهروند کرد در ارومیە

بازداشت یک شهروند کرد در ارومیە

12:23 - 15 May 2019

 

هەنگاو: یک شهروند کرد اهل ارومیە کە پیشتر بە حبس محبوس شدە بود، جهت سپری نمودن دوران محکومیت بازداشت شد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز چهارشنبە هفتە گذشتە (١٨ اردیبهشت / ٨ می)، محمد عصری شهروند اهل ارومیە بازداشت و جهت سپری نمودن دوران یک سالە محکومیت خود بە زندان مرکزی ارومیە منتقل شدە است.

محمد عصری بهار سال گذشتە بازداشت و پس از دو ماه آزد شد. وی نهایتا از سوی دادگاه انقلاب ارومیە بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون ایران، بە تحمل ٥ سال حبس محکوم گردید.

حکم وی در دادگاه تجدید نظر کاهش یافت و وی هم اینک در بند ٣_٤ زندان مرکزی ارومیە در حال سپری نمودن دوران محکومیت خود می باشد.