بازداشت یک شهروند کرد در ارومیە

بازداشت یک شهروند کرد در ارومیە

13:52 - 31 October 2019

 

هەنگاو: یک شهروند کرد کە چندی پیش بازداشت شدە بود، بە زندان مرکزی ارومیە منتقل شد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی روزهای گذشتە یک شهروند کرد با هویت ”کیوان رشوزادە“ بە بند جوانان زندان مرکزی ارومیە منتقل شدە است.

بە گفتە یک منبع مطلع، کیوان رشو زادە چندی پیش بە اتهام عضویت در حزب کوملە از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و پس از اتمام بازجویی ها بە زندان ارومیە منتقل شدە است.

تاکنون معلوم نشدە است کە این شهروند کرد اهل کدام شهر می باشد. هەنگاو طی روزهای آتی اطلاعات بیشتری در اینبارە منتشر خواهد کرد.