بازداشت یک شهروند کرد در نقدە

بازداشت یک شهروند کرد در نقدە

23:25 - 3 July 2020


هەنگاو: نیروهای ادارە اطلاعات نقدە یک شهروند کرد را بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل کردەاند.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، ساعت ٧ شامگاه جمعە ١٣ تیر ٩٩ (٣ ژوئیە ٢٠٢٠)، نیروهای ادارە اطلاعات نقدە یک شهروند کرد را با هویت ”امید مصطفی پور“ بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل کردەاند.


بە گفتە یک منبع مطلع، نیروهای ادارە اطلاعات در مقابل در منزل اقدام بە بازداشت امید مصطفی پور کردە و منزل وی را تفتیش و اقدام بە ضبط وسایل شخصی از جملە مبایل و کامپیوتر وی کردەاند.


امید مصطفی پور پیش با جبهە متحد کرد همکاری داشتە و تاکنون دلیل یا دلایل بازداشت وی نامعلوم می باشد.


با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی هفتە گذشتە دست کم ١٤ شهروند کرد از سوی نهادهای امنیتی حکومت بازداشت شدەاند.