بازداشت یک فعال زیست محیطی در اشنویە

بازداشت یک فعال زیست محیطی در اشنویە

17:39 - 4 December 2019

 

هەنگاو: یکی از فعالین زیست محیطی و مدنی شهر اشنویە (شنو) از سو نیروهای ادارە اطلاعات بازداشت شد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز سەشنبە ١٢ آذر ٩٨ (٣ دسامبر ٢٠١٩)، نیروهای ادارە اطلاعات ”رشید ناصرزادە“ از فعالین زیست محیطی و عضو گروه کوهنوردی پیشرو اشنویە را بازداشت و بە ماکن نامعلومی منتقل کردەاند.

بە گفتە یک منبع مطلع، آقای ناصر زادە در حین بازگشت از اقلیم کردستان و در جادە پیرانشهر بە اشنویە بازداشت شدە است.

با گذشت ٢٤ ساعت از بازداشت این فعال مدنی هیچ خبری از سرنوشت وی در در دست نمی باشد.