بازداشت یک فعال سیاسی جهت اجرای حکم

بازداشت یک فعال سیاسی جهت اجرای حکم

12:10 - 9 January 2019

 

هەنگاو: یک فعال سیاسی کرد کە از سوی دستگاه قضایی حکومت ایران بە زندان محکوم شدە بود، جهت اجرای حکم بازداشت و بە زندان مرکزی سنندج (سنە) منتقل شد.

برپایە گزارش سازمان حقوق بشری هەنگاو،  روز چهارشنبە (١٩ دی ٩٧ / ٩ ژانویە ٢٠١٩)، محمد نعیم محمد پور، از فعالین سیاسی و شهروند اهل روستای تنگیسر از توابع ژاورود سنندج، بە مرکز اجرای احکام سنە احضار و بازداشت شد.

بە گفتە یک منبع مطلع، آقای محمد پور پس از بازداشت جهت سپری نمودن دوران محکومیت یک سالە خود بە زندان مرکزی سنندج منتقل شدە است.

محمد نعیم  محمد پور روز شنبە (٤ آذر ٩٦ / ٢٥ نوامبر ٢٠١٧) از سوی نیروهای امنیتی حکومت ایران در شهر سنندج بازداشت و پس از ٥٠ روز  با قید وثیقە ١٥٠ میلیون تومانی موقتا از زندان آزاد شد.

وی نهایتا در تاریخ ٢٣ بهمن ١٣٩٦  از سوی  شعبە یکم دادگاه انقلاب شهر سنندج بە اتهام ”اقدام علیە امنیت ملی از طریق همکاری با احزاب کرد اپوزسیون حکومت ایران (پ ک ک)“ بە تحمل ٢ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

این حکم آدر ماه ٩٧ از سوی شعبە چهارم دادگاه تجدید نظر استان کردستان بە یک سال حبس تعزیری کاهش یافت.