بازداشت یک فعال کارگری در سنندج

بازداشت یک فعال کارگری در سنندج

10:38 - 17 October 2019

 

هەنگاو: نیروهای امنیتی شهر سنندج یک فعال کارگری را بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل کردند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز دوشنبە ٢٢ مهر ٩٨ (١٤ اکتبر ٢٠١٩)، نیروهای ادارە اطلاعات سنندج یکی از فعالین کارگری این شهر را با هویت ”فرامرز شریعتی“ بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل کردەاند.

فرامرز شریعتی در محل کارش و بە اتهام شرکت در اعتراضات اخیر مردم سنندج و محکوم کردن لشکرکشی ترکیە بە کردستان سوریە بازداشت شدە است.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، تاکنون ٥ شهروند اهل سنندج بە دلیل شرکت کردن در این اعتراضات از سوی نهادهای امنیتی حکومت ایران بازداشت شدەاند.