بازداشت یک فعال کارگری در مریوان

بازداشت یک فعال کارگری در مریوان

19:16 - 16 July 2018

 

هەنگاو: نیرواهی ادارە اطلاعات مریوان یک فعال کارگری را بازداشت کردند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری “هەنگاو”، روز جمعە (٢٢ تیر ٩٧ / ١٣ ژوئیە ٢٠١٨) نیروهای ادارە اطلاعات مریوان یک فعال کارگری را بە نام  پیمان عبدی معروف بە (هاوار) ، ٣٠ سالە و فرزند اسکندر را  بازداشت کردە کردەاند.

بە گفتە یک منبع مطلع، پیمان عبدی پس از چهار روز نگهداری در بازداشتگاه ادارە اطلاعات مریوان، امروز دوشنبە ( ٢٥ تیر ٩٧ / ١٦ ژوئیە ٢٠١٨)، بە زندان مرکزی سنە (سنندج) منتقل شدە است.

یکی از نزدیکان خانوادە عبدی بە خبرنگار ”هەنگاو“ اعلام کرد کە ” گویا یک ماه قرار بازداشت بدون طی نمودن روال قانونی و تفهیم اتهام برای این فعال کارگری صادر شده است.“

این فعال کارگری هم اکنون بە زندان مرکزی سنە منتقل و در آنجا محبوس می باشد.