بازداشت یک نوجوان ١٨ سالە توسط نیروهای سپاه در اشنویە

بازداشت یک نوجوان ١٨ سالە توسط نیروهای سپاه در اشنویە

11:24 - 26 February 2020

 

هەنگاو: نیروهای سپاه پاسداران یک نوجوان ١٨ سالە را بازداشت و بە بازداشتگاه سپاه در ارومیە منتقل کردەاند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز یکشنبە ٤ اسفند ٩٨ (٢٣ فوریە ٢٠٢٠)، نیروهای سپاه پاسداران یک جوان ١٨ سالە را در اشنویە با هویت ”پویا پروانە بازداشت“ کردەاند.

بە گفتە یک منبع مطلع، نیروهای سپاه پاسداران پس از بازداشت پویا پروانە وی را بە بازداشتگاه سپاه ارومیە (سپاه المهدی) منتقل کردەاند.

علی رغم سپری شدن ٤ روز از بازداشت این جوان ١٨ سالە و پیگیریهای مداوم خانوادە وی، سرنوشتش نامعلوم می باشد.

تا زمان این خبر دلیل یا دلایل پویا پروانە از سوی نیروهای سپاه پاسداران برای هەنگاو روشن نشدە است.