بانە/ جانباختن یک کارگر در حین کار

بانە/ جانباختن یک کارگر در حین کار

10:37 - 4 March 2020

 

هەنگاو: یک کارگر اهل بانە در حین کار و بە دلیل سوانح کاری جانش را از دست داد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز یکشنبە ١٣ اسفند ٩٨ (٣ فوریە ٢٠٢٠)، یک کارگر  آرماتور بند در محلە احمدآباد شهر بانە در حین کار دچار برق گرفتگی شدە و جانش را از دست دادە است.

خبرنگار هەنگاو در بانە هویت این کارگر ٣٦ سالە را ”خالد رحیم زادە“ اهل روستای ”ابوالحسن“ اعلام کردە است.

نامبردە متاهل و پدر دو فرزند و از اعضای سازمان کارگران ساختمانی بانە بودە است.