با گذشتە سە هفتە از بازداشت، سرنوشت فرهاد طاریمرادی نامعلوم می باشد

با گذشتە سە هفتە از بازداشت، سرنوشت فرهاد طاریمرادی نامعلوم می باشد

15:40 - 4 November 2019

 

هەنگاو: سرنوشت یک شهروند اهل سنندج کە در جریان اعتراضات مردم این شهر نسبت بە لشکرکشی ترکیە بە کردستان سوریە (روژاوا) بازداشت شدە بود، نامعلوم می باشد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، با گذشتە سە  هفتە از بازداشت فرهاد طاریمرادی، شهروند اهل سنندج و پیگیریهای خانودە ایشان، هیچ خبری از سرنوشت وی در دست نمی باشد.

فرهاد طاریمرادی، روز سەشنبە ٢٣ مهر ٩٨ (١٥ اکتبر ٢٠١٩)، در جریان تجمع اعتراضی مردم سنندج جهت محکوم کردن لشکرکشی ترکیە بە کردستان سوریە از سوی نیروهای امنیتی حکومت ایران بازداشت شدە است.

یک منبع نزدیک بە خانوادە طاریمرادی در اینبارە بە هەنگاو اعلام کرد کە تاکنون تلاشهای ما برای مطلع شدن از سرنوشت فرهاد بی نتیجە ماندە و همین منجر بە نگرانی اعضای خانوادە شدە است.