با گذشت سە هفتە از بازداشت زهرا محمدی، سرنوشتش نامعلوم است

با گذشت سە هفتە از بازداشت زهرا محمدی، سرنوشتش نامعلوم است

22:11 - 11 June 2019

 

هەنگاو: با گذشت نزدیک بە سە هفتە از بازداشت زهرا محمدی، از فعالین مدنی سنندج و مسئول انجمن فرهنگی اجتماعی نوژین، وی همچنان بدون اینکە تفهیم اتهام شود، در بازداشت بە سر می برد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، با گذشت ٢٠ روز از بازداشت زهرا محمدی و قول مساعد نیروهای امنیتی مبنی بر تفهیم اتهام و آزادی وی، این فعال مدنی همچنان در بازداشت بە سر می برد.

زهرا محمدی، روز پنج شنبە (٢ خرداد ٩٨ / ٢٣ می ٢٠١٩)، پس از هجوم نیروهای ادارە اطلاعات سنندج بە منزلش هم زمان با دو عضو دیگر انجمن نوژین  بازداشت شد. ریبوار منبری و ادریس منبری  ظهر روز یک شنبە و پس از ٤ روز از زندان آزاد شدند اما زهرا همچنان در بازداشت بە سر می برد.

خانوادە  زهرا محمدی روز پنج شنبە  (٩ خرداد ٩٨ / ٣٠ می ٢٠١٩)، پس از ٨ روز از بازداشت توانستند بە مدت ٣٠ دقیقە با وی ملاقات حضوری داشتە باشند و از آن زمان تاکنون از سرنوشت وی بی خبر هستند.

زهرا محمدی ٢٨ سالە کە اصالتا اهل روستای ”سروالە“ دهگلان“ بودە و ساکن شهرک نایسر سنندج می باشد، مدرک کارشناسی ارشد ژئوپولوتیک را از دانشگاه بیرجند اخذ نمودە است.

این فعال مدنی مدت ١٠ سال است کە در روستاهای اطراف سنندج  و خود شهر سنندج مشغول تدریس زبان کردی می باشد و در سال ١٣٩٢ یکی از موسسین انجمن فرهنگی اجتماعی نوژین بودە است. وی با اکثریت آراء هیئت مدیرە نوژین، بە عنوان رئیس این انجمن انتخاب شدە است.

انجمن نوژین یکی از انجمن های فرهنگی و اجتماعی فعال در استان کردستان می باشد کە در چندین شهر این استان از جملە سنندج، کامیاران، دهگلان، سقز و بانە فعالیت دارد.