بندرعباس/ حادثە کار جان کارگر اهل سروآباد را گرفت

بندرعباس/ حادثە کار جان کارگر اهل سروآباد را گرفت

12:23 - 15 June 2020


هەنگاو: یک کارگر اهل سروآباد کە در بندرعباس مشغول کار بود، بە دلیل سوانح کاری جانش را از دست داد.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز شنبە ٢٤ خرداد ٩٩ (١٣ ژوئن ٢٠٢٠)، یک جوان اهل روستای ”دل“ از توابع شهرستان سروآباد در حین کار در بندرعباس بر اثر برق گرفتی جانش را از دست داد.


خبرنگار هەنگاو در سروآباد هویت این کارگر جوان را ”عباس خوزم“ اعلام کردە است.


این کارگر جوان در یک شرکت پیمانکاری مشغول فعالیت بودە کە دچار برق گرفتگی شدە و قبل از انتقال بە مراکز درمانی جانش را از دست دادە است.