بوکان/ بازداشت یک شهروند همراه با آزادی یک شهروند دیگر

بوکان/ بازداشت یک شهروند همراه با آزادی یک شهروند دیگر

11:18 - 12 August 2020


هەنگاو: طی روزهای گذشتە یک شهروند اهل بوکان از سوی نهادهای امنیت بازداشت و یک هنرمند اهل این شهر کە بازداشت شدە بود با وثیقە آزاد شدە است.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز سەشنبە ٢١ مرداد ٩٩ (١١ آگوست ٢٠٢٠)، نیروهای ادارە اطلاعات بوکان یک شهروند اهل روستای ”آلی‌کند“ این شهرستان را با هویت ”فواد محمدپور“ بازداشت و بە مکان نامعلومی کردەاند.


این شهروند کُرد بدون رائە هرگونە حکم قضائی بازداشت و منزل وی نیز توسط نیروهای امنیتی تفتیش شدە است.


از سوی دیگر و همان روز، ”عبداللًە چاوشی“ هنرمند اهل روستای“ حاجی لک“ بوکان پس از ٣٥ روز بازداشت با وثیقە ١٠٠ میلیون تومانی موقتا از زندان آزاد شدە است.


این هنرمند کُرد در تاریخ ١٦ تیرماه امسال از سوی نیروهای ادارە اطلاعات بوکان بازداشت شدە بود.