بوکان/ بازداشت یک شهروند کورد بە اتهام بر افراشتن پرچم کوردستان

بوکان/ بازداشت یک شهروند کورد بە اتهام بر افراشتن پرچم کوردستان

00:06 - 24 March 2018

هەنگاو: نیروهای امنیتی حکومت ایران در شهر بوکان یک جوان کورد را بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل کردند.

برپایە گزارش رسیدە بە سایت حقوق بشری ”هەنگاو“، روز چهارشنبە ( ١ فروردین / ٢١ مارس)، نیروهای امنیتی حکومت ایران در شهر بوکان یک جوان کورد را بە دلیل بر افراشتن پرچم کوردستان در کوهستان ”برد زرد“ این شهر بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل کردەاند.

خبرنگار ”هەنگاو“ در شهر بوکان هویت این جوان کورد را ”بهزاد سلیم زادە“ فرزند انور اعلام کردە است.

پس از سە روز از بازداشت این جوان کورد، پیگیری های خانوادەاش برای مطلع شدن از سرنوشت وی بی نتیجە ماندە است.