بی‌خبری از سرنوشت سهیلا حجاب پس از زخمی شدن توسط یک زندانی دیگر

بی‌خبری از سرنوشت سهیلا حجاب پس از زخمی شدن توسط یک زندانی دیگر

16:08 - 8 August 2020


هەنگاو: سهیلا حجاب، وکیل زندانی کە هم اکنون در زندان قرچک ورامین دوران محکومیت پنج سالە خود را سپری می کند، پس از آنکە توسط یک زندانی دیگر بە شدت مجروح شد، بە مراکز درمانی منتقل شدە و سرنوشتش نامعلوم می باشد.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، صبح روز جمعە ١٧ مرداد ٩٩ (٧ آگوست ٢٠٢٠)، سهیلا حجاب، زندانی سیاسی کُرد محبوس در بند قرنطینە زندان قرچک ورامین از سوی یک زندانی متهم بە جرایم مواد مخدر با تکەهای یک لیوان شکستە مورد حملە قرار گرفتە و از ناحیە پهلو و شکم بە شدت مجروح شدە است.


بە گفتە یک منبع مطلع، سهیلا حجاب پس از زخمی شدن بە بهداری زندان منتقل و از آنجا نیز بە دلیل عمیق بودن جراحتش بە مراکز درمانی خارج از زندان منتقل شدە است.


با گذشت ٢٤ ساعت از انتقال این زندانی سیاسی بە خارج از زندان هنوز هیچ اطلاعاتی از سرنوشت و وضعیت جسمانی وی در دست نمی باشد.


سهیلا حجاب وکیل اهل کرمانشاه پیشتر با انتشار نامەای کە از سوی هەنگاو منتشر شدە بود، اعلام کرد کە بازجو مرا تهدید بە حذف فیزیکی کردە است.


در بخشی از این نامە آمدە  است”بازجو مرا تهدید به حذف فیزیکی کرده است و برای رسیدن به این هدفش مرا در زندان قرچک ورامین بین زندانیان جرائم سنگین قرار داده، زندانیانی که دارای همه نوع بیماری به ویژه مبتلا به کرونا هستند همه را به همراه من در یک بند نگه می دارند، آب آشامیدنی شور و وضعیت غذایی و بهداشتی وحشتناک است از روی عمد زندانیانی مانند من که وکیل دادگستری و فعال حقوق بشری هستم را در چنین زندان وحشت آوری نگه می دارند تا از لحاظ روحی و روانی بیمار شوم.“