بی خبری مطلق از سرنوشت سە جوان بازداشت شدە در دالاهو

بی خبری مطلق از سرنوشت سە جوان بازداشت شدە در دالاهو

12:12 - 12 August 2020


هەنگاو: با گذشت یک هفتە از بازداشت سە جوان اهل شهرستان دالاهو در استان کرمانشاه، هیچ خبری از سرنوشت آنها در دست نمی باشد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، با گذشت هشت روز از بازداشت سە جوان اهل روستای داراب شهرستان دالاهو بە نام‌های “آرش دارابی” ١٨ سالە، “افشین صیدمرادی” ٢٠ سالە و “یحی صیدمرادی” ١٩ علی‌رغم پیگیری‌های مداوم خانوادەهایشان، سرنوشت آنها نامعلوم می باشد.


یکی منبع مطلع از روستای داراب در اینبارە بە هەنگاو اعلام کرد کە، خانوادەهای این سە شهروند بارها بە نهادهای امنیتی دالاهو و کرمانشاه مراجعە کردەاند اما تاکنون هیچ جوابی دریافت نکردەاند.


این سە جوان شامگاه چهارشنبە ١٥ مرداد ٩٩ (٥ آگوست ٢٠٢٠) توسط نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران کرمانشاه بازداشت شدە بودند.

هەنگاو پیشتر گزارش دادە بود کە، نیروهای اطلاعات سپاه با ایجاد ترس و رعب در روستا با کیسە سر سە جوان بازداشت شدە را پوشانیدە و با خود بردەاند.