تایید حکم قطع انگشت دست سە زندانی در ارومیە و خود زنی یکی از آنها

تایید حکم قطع انگشت دست سە زندانی در ارومیە و خود زنی یکی از آنها

10:56 - 24 June 2020


هەنگاو: یک زندانی اهل خرم آباد و محبوس در زندان مرکزی ارومیە کە بە اتهام سرقت بە قطع چهار انگشت دست محکوم شدە است، اقدام بە خودزنی کرد.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، شامگاه دوشنبە ٢ تیر ٩٩ (٢٢ ژوئن ٢٠٢٠)، یک زندانی محبوس در بند قرنطینە زندان مرکزی ارومیە با هویت ”هادی رستمی“ اقدام بە خودزنی کردە و بە مراکز درمانی منتقل شدە است.


بە گفتە یک منبع مطلع، این زندانی اهل خرم آباد پس از آنکە حکم قطع چهار انگشت دستش از سوی شعبە ١٣ دیوان عالی کشور تایید و جهت اجرای این حکم بە زندان ابلاغ شدە، اقدام بە خودزنی کردە است.


هادی رستمی بە همراه دو شهروند دیگر  بە نام های ” مهدی شاهیوند“ و ”مهدی شریفیان“ هر سە اهل خرم آباد استان لرستان می باشند کە سال ١٣٩٤ از سوی ادارە آگاهی ارومیە بازداشت و اواخر آبان ماه ١٣٩٨ و پس از چهار سال بلاتکلیفی هر سە نفر از سوی شعبە یکم دادگاه کیفری ویژە اطفال و نوجوانان استان آذربایجان غربی بر طبق مادە ٢٧٨ قانون مجازات اسلامی”از بابت چهار فقرە سرقت حدی بە قطع چهار انگشت دست راست ایشان از انتهای آن بە نحوی کە انگشت شست و کف دست مشار الیە باقی بماند“ و طبق مادە ٦٧٧ همان قانون بە ”رد عین اموال مسروقە“ محکوم شدەاند.


هەنگاو مطلع شدە است کە، طی روزهای گذشتە این حکم از سوی شعبە ١٣ دیوان عالی کشور عینا تایید و جهت اجرا بە زندان مرکزی ارومیە ابلاغ شدە است.


صدور و اجرای حکم قطع دست از سوی قوه قضاییه بارها از سوی نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر به عنوان مجازاتی بی‌رحمانی و غیرانسانی محکوم شده و کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا استفاده از آن را ممنوع کرده است.