تداوم بازداشت دو تن از بازداشت شدگان مریوان

تداوم بازداشت دو تن از بازداشت شدگان مریوان

15:30 - 17 May 2019

 

هەنگاو: دو تن از بازداشت شدگان روز گذشتە مریوان همچنان در بازداشت بە سر می برند.

برپایە گزارش  رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، محمد دانش و هیمن کانی سانانی کە روز گذشتە همراه با پنج فعال مدنی دیگر در حین تجمع فعالین مدنی ایران برای محکوم کردن خشونت علیە زنان بازداشت شدە بودند، همچنان در بازداشت بە سر می برند.

پنج تن از بازداشت شدگان بە نامهای دیمن فتحی، سمیە روزبە، مژدە مردوخی، کویار خیشکار و حمید قبادی روز گذشتە پس از ساعاتی موقتا و تا روز شنبە از زندان آزاد شدەاند.

نیروهای امنیتی حکومت ایران روز پنجشنبە (٢٦ اردیبهشت ٩٨/ ١٦ می ٢٠١٩)، بە روستای کولان مریوان یورش و دست کم ٧ تن از فعالین مدنی معترض بە قتل زنان را بازداشت کردەاند.