تزریق آمپول اشتباهی جان کودک مهابادی را گرفت

تزریق آمپول اشتباهی جان کودک مهابادی را گرفت

15:25 - 6 August 2019

 

هەنگاو: یک کودک پنج سالە در یکی از مراکز درمانی مهاباد بە دلیل تزریق آمپول اشتباهی جانش را از دست داد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز دوشنبە (١٤ مرداد ٩٨ / ٥ آگوس ٢٠١٩)، یک کودک ٥ سالە اهل مهاباد با هویت ”محمد ابراهیمی“ بە دلیل تزریق آمپول اشتباهی در بیمارستان این شهر جانش را از دست داد.

بە گفتە یک منبع مطلع، امین ابراهیمی دچار سرماخوردگی خفیف شدە بود و پس از آنکە از سوی خانوادەاش بە بیمارستان مهاباد شدە است، پس از تزریق آمپول اشتباهی دچار ایست قلبی شدە و در دم جانش را از دست دادە است.

سالانە دەها شهروند کرد بە دلیل اشتباه پزشکی، سهل انگاری پزشکی و نبود امکانات پزشکی در مراکز درمانی کردستان جانشان را از دست می دهند.