تعقیب و گریز نیروهای مسلح منجر بە سقوط یک کولبر از کوه شد

تعقیب و گریز نیروهای مسلح منجر بە سقوط یک کولبر از کوه شد

10:54 - 21 December 2019

 

هەنگاو: یک کولبر اهل سردشت در حین کولبری و بە دلیل تعقیب و گریز از سوی نیروهای مسلح ایران از کوه سقوط و بە شدت زخمی شد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز جمعە ٢٩ آذر ٩٨ (٢٠ دسامبر ٢٠١٩)، یک کولبر جوان اهل روستای ”هرزنی“ از توابع سردشت با هویت ” رحیم عباسی“ در حین کولبری و بە دلیل سقوط از سخرە صخرە بە شدت زخمی شدە است.

بە گفتە یک منبع مطلع، رحیم عباسی در حالی کە از سوی نیروهای مسلح ایران مورد تعقیب و گریز قرار گرفتە بود، از صخرە سقوط کردە و بە دلیل نامناسب بودن وضعیت جسمانی بە مراکز درمانی شهر بوکان منتقل شدە است.