تعویق اجرای حکم اعدام مصطفی سیفی در قبال تامین مبلغ سە میلیارد تومان

تعویق اجرای حکم اعدام مصطفی سیفی در قبال تامین مبلغ سە میلیارد تومان

11:26 - 27 August 2020

 

هەنگاو: اجرای حکم اعدام یک زندانی اهل سروآباد در زندان سنندج در قبال دریافت مبلغ دیە بە سە ماه دیگر موکول شد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، امروز پنجشنبە ٦ شهریور ٩٩ (٢٧ آگوست ٢٠٢٠)، حکم اعدام مصطفی سیفی ٢٨ سالە و اهل روستای ویژنان از توابع سروآباد، اجرا نشد و از سلول انفرادی بە بند بازگرداندە شد.

عطا سیفی پدر این زندانی طی تماسی با خبرنگار هەنگاو ضمن تایید این خبر اعلام کرد کە ”خانوادە مقتول سە ماه بە ما فرصت دادەاند تا مبلغ سە میلیارد تومان را بە حساب آنها واریز کنیم و حکم اعدام فرزندمان لغو شود“.

 مصطفی سیفی بامداد روز یکشنە ٢ شهریور ٩٩ (٢٣ آگوست ٢٠٢٠)جهت اجرای حکم بە سلول‌های انفرادی زندان مرکزی سنندج منتقل شدە بود.

این شهروند در تاریخ ٥ اردیبهشت ٩٤ (٢٥ آوریل ٢٠١٥) بر سر مسائل ناموسی یکی از بستگان خود با هویت “کوسار سیفی” را بە قتل رساندە و بازداشت و بە اعدام محکوم شدە بود. حکم اعدام وی سال ٩٧ از سوی دیوان عالی كشور تایید شدە بود.