تلاش ها برای یافتن کولبران مفقود شدە ادامە دارد

تلاش ها برای یافتن کولبران مفقود شدە ادامە دارد

13:42 - 19 December 2019

 

هەنگاو: با گذشت سە روز تلاشها برای پیدا کردن کولبرانی کە در اثر برف و کولاک در ارتفاعات گردنە تەتە ناپدید شدەاند، ادامە دارد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، با گذشت سە روز از ناپدید شدن شماری از کولبران در ارتفاعات گردنە تەتە تلاشهای  مردمی برای پیدا کردن آنها ادامە دارد و تا زمان تنظیم این خبر تنها یک کولبر نجات یافتە و یک کولبر ١٧ سالە نیز در اثر سرما جانش را از دست دادە است.

روز سەشنبە ٢٦ آذر ٩٨ (١٧ دسامبر ٢٠١٩)، بیش از ١٠ کولبر در ارتفاعات گردنە تەتە بە دلیل بارش برف و باران راه را گم کردە و و همان روز جسد یکی از آنها با هویت “آزاد خسروی” ١٧ سالە و فرزند عثمان کشف شد و یک کولبر دیگر نیز با هویت “حسین کرمی” ٣٥ سالە پیدا شدە کە هم اکنون تحت مراقبت های پزشکی قرار دارد.

تلاشها برای پیدا کردن “فرهاد خسروی” کولبر ١٤ سالە و برادر آزاد و چند نفر دیگر کە هویت آنها نامعلوم می باشد ادامە دارد.