توپباران ارتفاعات سروآباد و هلگورد از سوی سپاه پاسداران

11:53 - 11 July 2019

 

هەنگاو: نیروهای سپاه پاسداران بە  شدت در حال توپباران ارتفاعات سروآباد و هلگورد در اقلیم کوردستان می باشند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، از ساعت ١٠ بامداد روز پنج شنبە (٢٠ تیر ٩٨ / ١١ ژوئیە ٢٠١٩)، توپخانەهای سپاه پاسداران توپباران مناطق مرزی چومان در اقلیم کوردستان و ارتفاعات مرزی کوهستان هلگورد و آلانە را آغاز کردەاند.

روز گذشتە نیز این مناطق توپباران شدە بود کە منجر بە کشتە شدن یک دختر ١٨ سالە و زخمی شدن ٣ شهروند دیگر شد.

از سوی دیگر و هم زمان، توپخانەهای سپاه پاسداران ارتفاعات مشرف بە روستای کیمنە در شهرستان سروآباد را توپباران می کنند.

این توپباران در پی کشتە شدند یک عضو سپاه پاسداران طی درگیری شب گذشتە در این منطقە صورت می گیرد.