توپباران خاک اقلیم کوردستان از سوی سپاه پاسدارن و جانباختن یک نوجوان

14:50 - 10 July 2019

 

هەنگاو: در نتیجە توپباران خاک اقلیم کوردستان از سوی سپاه پاسداران یک نوجوان جانش را از دست دادند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، ظهر روز چهارشنبە (١٩ تیر ٩٨ / ١٠ ژوئیە ٢٠١٩)، نیروهای سپاه پاسداران با موشک و توپخانە ارتفاعات بربزین، هلگورد و کیلەشین را هدف قرار دادەاند.

یک منبع مطلع در اینبارە بە خبرنگار هەنگاو اعلام کرد در نتیجە این حملات یک نوجوان اهل اقلیم کوردستان جانش را از دست دادە و ٣ شهروند مدنی دیگر نیز زخمی شدەاند. هویت نوجوانی کە جانش را از دست دادە دختری بە نام زیتون قادر می باشد.

منابع هەنگاو اعلام کردەاند کە ٣ تن از قربانیان اهل یک خانوادە بودە و در اثر برخورد با یک گلولە توپ بە منزل آنها کشتە و زخمی شدەاند.

این منبع در ادامە اعلام کرد احزاب کردستانی مستقر در این مناطق تلفاتی نداشتەاند. توپباران همچنان ادامە دارد و هواپیماهای شناسایی ایران بر فراز آسمان منطقە در حال گشت زنی هستند.

این توپباران پس از کشتە شدن ٣ عضو سپاه پاسداران در پیرانشهر و تهدید فرماندە قرارگاه حمزە مبنی بر حملە تلافی جویانە بە احزاب کردستانی صورت گرفتە است.