تیمور خالدیان، فعال مدنی اهل ملایر بازداشت شدە است

تیمور خالدیان، فعال مدنی اهل ملایر بازداشت شدە است

15:10 - 18 August 2020


هەنگاو: یکی از فعالین مدنی اهل شهرستان ملایر در استان همدان از سوی نهادهای امنیتی بازداشت و بە زندان مرکزی این شهر منتقل شدە است.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز شنبە ٢٥ مرداد ٩٩ (١٥ آگوست ٢٠٢٠)، تیمور خالدیان، از فعالین مدنی و زیست‌محیطی اهل ملایر پس از حدودا دو هفتە بازداشت بە زندان مرکزی این شهر منتقل شدە است.


بە گفتە یک منبع، مطلع، تیمور خالدیان اوایل مرداد ماه امسال از سوی نیروهای ادارە اطلاعات بازداشت و پس از اتمام بازجویی بە زندان مرکزی ملایر منتقل شدە است.


این منبع کە بە دلایل امنیتی نخواست نامش فاش شود بە هەنگاو اعلام کرد کە، نهادهای امنیتی چنان خانوادە آقای تیموریان را تهدید کردەاند کە تاکنون برای پیگیری پروندە وی اقدامی نکردەاند.


تیمور خالدیان در جریان اعتراضات سراسری دی ماه سال ٩٨ نیز از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و پس از ٢٠ روز با وثیقە موقتا آزاد شدە بود. وی نهایتا از سوی شعبە اول دادگاه انقلاب ملایر بە ریاست قاضی بهنام رضاوندی بە تحمل ٢٠ ماه حبس تعزیری و ٣ ماه حبس تعلیقی محکوم شدە بود.


این فعال مدنی کە از شهروندان لُر اهل ملایر می باشد، طی سال‌های ١٣٩٤ و ١٣٩٥ نیز بە دلیل ارسال اخبار زندان ملایر برای رسانەهای حقوق بشری بازداشت شدە بود.