ثبت سە خودکشی از جملە دو نوجوان در بوکان طی دو روز

22:10 - 26 May 2019

 

هەنگاو: طی دو روز گذشتە سە شهروند در بوکان بە زندگی خود پایان دادەاند کە دو تن از آنها تنها ١٧ سال سن داشتەاند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز یک شنبە (٥ خرداد ٩٨ / ٢٦ می ٢٠١٩)، یک دختر ١٧ سالە اهل روستای ” اوچتپە“ بوکان بە دلیل اختلافات خانوادگی با اسلحە بە زندگی خود خاتمە دادە است.

خبرنگار هەنگاو در بوکان هویت این دختر نوجوان را ”هایدە عزیز پور“ اعلام کردە است.

از سوی دیگر شب گذشتە یک پسر جوان نیز با هویت ”امید ظهرابی“ بە دلایل نامعلومی خود را حلق آویز و بە زندگی خود پایان دادە است.

روز گذشتە همچنین، یک پسر ١٧ سالە نیز با هویت مسعود رسول پور بە دلیل مشکلات مالی خود را حلق آویز کردە بود.