جانباختن دو کارگر در شهرهای بوکان و دیواندرە

11:53 - 7 July 2019

 

هەنگاو: طی روزهای گذشتە دو کارگر در شهرهای بوکان و دیواندرە در حین کار و بە دلیل سوانح کاری جانشان را از دست دادەاند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز شنبە )١٥ تیر ٩٨ / ٦ ژوئیە ٢٠١٩)، یک کارگر در حین کار در روستای ”داشاغل“ بوکان“ بە دلیل ریزش دیوار جانش را از دست دادە و یک کارگر دیگر نیز زخمی شدە است.

هویت کارگری کە در اثر ریزش دیوار جانش را از دست دادە ”یاسین قربانی“ اعلام شدە است.

از سوی دیگر، اواخر هفتە گذشتە نیز یک رانندە تراکتور در حین کار در منطقە چلچمە دیواندرە با هویت ”علی شهبازی“ بە دلیل واژگون شدن تراکتور جانش را از دست دادە است.