جانباختن دو کارگر در شهرهای سقز و بوکان

جانباختن دو کارگر در شهرهای سقز و بوکان

13:29 - 6 August 2019

 

هەنگاو: دو کارگر در شهرهای سقز و بوکان در حین کار بە دلیل سوانح کاری جانشان را از دست دادند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز سەشنبە (١٥ مرداد ٩٨ / ٦ آگوست ٢٠١٩)، یکی پاکبان های شهر بوکان با هویت ”رحمان حسینی آذر“ ٥٣ سالە، در حین انجام وظیفە در بلوار استاد هژار این شهر، بە دلیل سانحە رانندگی جانش را از دست داد.

از سوی دیگر، رز دوشنبە نیز یک کارگر اهل سقز با هویت ”فواد رهبری“ در حین کار و بە دلیل سقوط از یک ساختمان نیمەکارە جانش را از دست داد.