جانباختن دو کارگر در پاوە و میاندوآب

جانباختن دو کارگر در پاوە و میاندوآب

13:18 - 27 September 2020

 

هەنگاو: طی روزهای گذشتە دو کارگر در حین کار در شهرهای میاندوآب و پاوە بە دلیل سوانح کاری جانشان را از دست دادەاند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز پنجشنبە ٣ مهر ٩٩ (٢٤ سپتامبر ٢٠٢٠)، یک کارگر اهل بوکان با هویت ”رسول سلطانی“ در حین کار در مزارع سیب شهرستان میاندوآب بە دلیل سقوط از درخت سیب دچار جراحات شدیدی شدە کە پس از انتقال بە مراکز درمانی جانش را از دست دادە است.

از سوی دیگر روز چهارشنبە ٢ مهر ماه، یک شهروند اهل روستای شـشیر پاوە با هویت ”محمد سلیم لطفی“ د رحین جمع آوری گردو در روستای درەبیان بە دلیل سقوط از ارتفاع بە شدت زخمی و پس از انتقال بە بیمارستان طالقانی در کرمانشاه جانش را از دست دادە است.