جانباختن دو کارگر در کرمانشاه و بانە

جانباختن دو کارگر در کرمانشاه و بانە

11:34 - 11 September 2020

 

هەنگاو: طی روزهای گذشتە دو کارگر در حین کار و بە دلیل سوانح کاری در شهرهای کرمانشاه و بانە جانشان را از دست دادەاند.
 

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز پنجشنبە ٢٠ شهریور ٩٩ (١٠ سپتامبر ٢٠٢٠)، یک کارگر اهل سقز با هویت ”خالد شیخی“ ٥٥ سالە در حین کار در شهرستان بانە بە دلیل ریزش دیوار کانال آب جانش را از دست داد.
 

از سوی دیگر و روز چهارشنبە ١٩ شهریور ماه، یک کارگر اهل کرمانشاه با هویت ”امین صادقی“ در حین کار در یک پروژە ساختمانی بە دلیل سقوط از ارتفاع جانش را از دست دادە است.