جانباختن یکی از کارگران پتروشیمی شهرستان هرسین

جانباختن یکی از کارگران پتروشیمی شهرستان هرسین

14:01 - 26 June 2020


هەنگاو: یکی از کارگران پتروشیمی اورە و آمونیاک شهرستان هرسین در استان کرمانشاه در اثر آتش سوزی جانش را از دست داد.


برپایە گزارشی کە رسانەهای حکومتی منتشر کردەاند، شامگاه چهارشنبە ٤ تیر ٩٩ (٢٤ ژوئن ٢٠٢٠)، پتروشیمی اورە و آمونیاک شهرستان دچار آتش سوزی شدە و دو نفر از کارگران دچار سوختگی شدید شدەاند.


سرهنگ ”همت علی شکری“ فرماندە انتظامی هرسین در اینبارە اعلام کردە است کە، دو کارگری کە دچار سوختگی شدەاند بە مراکز درمانی منتقل و یکی از آنها کە نگهبان ایستگاه بودە بە دلیل بالا بودن درصد سوختگی جانش را از دست دادە است.


وی دلیل این آتش سوزی را نشت گاز اعلام کردە است.