جانباختن یک کارگر اهل سردشت در سلیمانیە

جانباختن یک کارگر اهل سردشت در سلیمانیە

09:50 - 1 December 2019

 

هەنگاو: یک شهروند اهل سردشت کە برای کارگری بە شهر سلیمانیە رفتە بود، بە دلیل گاز گرفتگی در محل استراحتش جانش را از دست داد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز جمعە ٨ آذر ٩٨ (٢٩ نوامبر ٢٠١٩)، یک کارگر اهل روستای بیتوش سردشت با هویت ” “محمد قاضی ابراهیم“ در شهر سلیمانیە بە دلیل گاز گرفتگی جانش را از دست داد.

این کارگر کە اهل روستای بیتوش سردشت بودە، بە دلیل خفگی ناشی از گاز دی اکسید کربن در محل استراحتش جانش را از دست دادە است. 

محمد قاضی ابراهیم متاهل و پدر دو فرزند بودە است.