جانباختن یک کارگر در سقز

جانباختن یک کارگر در سقز

10:30 - 11 October 2019

 

هەنگاو: یک کارگر اهل سقز در حین کار و بە دلیل سوانح کاری جانش را از دست داد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز پنج شنبە ١٨ مهر ٩٨ (١٠ اکتبر ٢٠١٩)، یک کارگر اهل سقز در حین کار با سنگ فریز در یک ساختمان نیمە کارە دچار حادثە شد.

هویت این کارگر ٤٠ سالە ”عابد نصیری“ اعلام شدە است کە بە دلیل شدت جراحات جانش را از دست دادە است.

نامبردە متاهل و پدر سە فرزند نیز می باشد.