جانباختن یک کارگر در مهاباد، جانباختن ١٠ کارگر طی ٢١ روز

جانباختن یک کارگر در مهاباد، جانباختن ١٠ کارگر طی ٢١ روز

11:14 - 12 September 2019

 

هەنگاو: یک کارگر اهل مهاباد در حین کار و بە دلیل سوانح کاری جانش را از دست داد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز چهارشنبە ٢٠ شهریور ٩٨ (١١ سپتامبر ٢٠١٩)، یک کارگر اهل مهاباد در حین کار در ساختمانی نیمە کارە بە دلیل سقوط از طبقە دوم جانش را از دست داد.

خبرنگار هەنگاو در مهاباد هویت این کارگر ٢٨ سالە را ”رسول بایزدی پور“ اهل روستای ”لج“ اعلام کردە است.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، از ابتدای شهریور امسال تاکنون (٢١ روز) دست کم ١٠ کارگر در شهرهای مختلف کردستان در اثر سوانح کاری جانشان را از دست دادەاند.